נוהל תמיכות לשנת 2020

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית לשנת 2020


בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 ובנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות הקבוע בו, להלן התבחינים (קריטריונים) אותם קבעה המועצה בישיבתה מיום 23.09.2019 לתמיכה במוסדות ציבור בשנת הכספים 2020.

תבחינים לתמיכות לשנת 2020>>

טופס בקשת תמיכה כספית לשנת 2020>>

טופס תבחינים 2020 (3 עמודים)>>

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!