מלגות לתלמידים ולסטודנטים בערבה התיכונה

מלגות לסטודנטים לשנת תשפ"ב>>


קרן עזריאלי - מלגות למוסיקאים מצטיינים לתלמידים בערבה התיכונה:

שימו לב: בקשות מלגה עד 31.10.2021 

טופס לבקשת מלגה:  קרן עזריאלי למוסיקאים>>

מרכז המוסיקה במרכז הקהילה ערבה שמח להזמין תלמידים מצטיינים במוסיקה להגיש בקשה למלגת לימודים. המלגות נתרמו על ידי קרן עזריאלי. מדובר בתרומה נדיבה ביותר למשך 10 שנים, אשר תאפשר ל 6-8 תלמידים מידי שנה ללמוד מוסיקה ללא תשלום, במטרה לקדם את יכולותיהם המוסיקליות.

להלן קול קורא להגשת מועמדות למלגה.

א. מטרת המלגה

לאפשר לילדים ובני נוער מצטיינים תושבי הערבה התיכונה להתפתח באופן מקצועי, ולממש את יכולותיהם בתחום המוסיקה.

ב. תנאי סף לקבלת המלגה

 1. המועמד בגיל 15 (כיתה ט)  עד  18 (כיתה יב), בעת הגשת הבקשה למלגה.
 2. משפחתו של המועמד מתגוררת באחד מיישובי הערבה התיכונה באופן קבוע.
 3. המועמד רשום ומשתתף בפועל באופן קבוע בפעילות המוסיקה במרכז קהילה ערבה.

ג. היקף המלגה  

 1. המלגה תינתן מידי שנה ל 6-8 מוסיקאים בערבה.
 2. המלגה תאפשר הנחה בעלות שיעור שבועי פרטני במרכז המוסיקה.
 3. קבלת המלגה מחייבת השתתפות בשיעור שבועי קבוצתי קבוע באחד מהרכבי המוסיקה הייצוגיים במרכז המוסיקה. השיעור יהיה ללא תשלום.
 4. קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בפעילויות מרכז המוסיקה לאורך השנה, כולל השתתפות בקונצרטים ומופעים בפני קהל, והחזרות הנלוות אליהם.

ד. הבקשה לקבלת מלגה -  טופס בקשת מלגה>>

 1. בקשה לקבלת מלגה תוגש לוועדת מלגות המוסיקה עד יום 31/10/2021 , עבור שנת הפעילות תשפ"ב
 2. הועדה תהא רשאית לבקש אינפורמציה נוספת, חוות דעת ומסמכים ככל שתמצא לנכון להשלמת הבקשה.
 3. הועדה תודיע לכל פונה בדבר החלטתה עד יום 30/11/2021

ו. הקריטריונים להחלטה על המלגה

 1. הצטיינות מוכחת בתחום מוסיקה של המועמד
 2. עדיפות למעמד סוציואקונומי בינוני נמוך
 3. השתתפות פעילה בקונצרטים ומופעים בפני קהל במסגרת הרכב ייצוגי של מרכז המוסיקה
 4. תינתן עדיפות לתלמידים הלומדים מוסיקה בהיקף של 5 יח"ל לבגרות
 5. דרך ארץ, מנהיגות, אחריות ומשמעת עצמית של המועמד
 6. צפי להתמדת המועמד בלימודים בתחום המוסיקה
 7. צפי להמשך מגורי התלמיד ומשפחתו בערבה
 8. חוות דעתם של רכז המוסיקה ומנהל/ת בית הספר

ז. משך המלגה

 1. המלגה תינתן לשנה קלנדרית אחת.
 2. המועמד רשאי להגיש את מועמדותו בכל שנה מחדש, גם אם קיבל כבר מלגה.

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 10/08/2021

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה