שרותי הגזברות

גזבר המועצה מטפל בכל ענייני הכספים של המועצה וכפופים לו שלושה משרדים:

הנהלת חשבונות :

  • ריכוז בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעילויות הכספיות
  • הכנת דו"חות כספיים חודשיים, רבעוניים ומאזן בסוף השנה
  • עריכת התאמות מול גורמים שונים הקשורים עם המועצה
  • ניהול ספרי הנהלת חשבונות
  • עריכת דו"חות בקרה תקציבית
  • הכנת ניתוחים כלכליים שונים

שכר:

  • טיפול במערך כוח אדם והשכר של עובדי המועצה האזורית והגופים הנלווים.

גבייה:

  • טיפול בגביית ההכנסות העצמיות של המועצה – ארנונה ואגרות שונות לרבות אגרות ועדת בנין עיר
  • טיפול בפניות ובהשגות
  • עדכוני מנהל האוכלוסין

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה