מניעת הטרדות מיניות

מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה

דוברת המועצה, בתוקף תפקידה, ממונה על טיפול בתלונות בעניין הטרדה מינית במקום העבודה.
תלונות בנושא הטרדה מינית והתנכלות יתקבלו בכתב בלבד (דואר, מייל) אצל  "הממונה"

עירית שחר
רכזת בריאות וגיל שלישי
 

כאשר הן מזוהות וברור מי הפונה.
 
א. הטרדה מינית:

 1. סחיטה באיומים, כשהמעשה הנכפה הוא בעל אופי מיני (אם... אז...).
 2. מעשים מגונים (נגיעות, חיבוקים, ליטופים וכו'...).
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני כשהמוטרד הראה למטריד שאינו מעוניין.
 4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות כשהמוטרד הראה למטריד שאינו מעוניין.
 5. התייחסות מינית משפילה למינו, מיניותו או נטייתו המינית של המוטרד.


ב. התנכלות:

 1. פגיעה באדם כלשהו כדי לנסות ולהשתיק את מקרה ההטרדה המינית שאירעה קודם לכן.
 2. המתנכל לא חייב להיות זה שהטריד מינית.
 3. הנפגע מההתנכלות לא חייב להיות זה שהוטרד מינית.
 • התלונה תרשם (תאריך, נושא, פרטי המתלונן וכו') כאשר  התלונות, המעקב ותוצאות הטיפול יהיו ממוחשבות.
 • ישלח אישור בכתב למתלונן/ת על קבלת התלונה במועצה וזימון לשיחה
 • התלונה וסיכום השיחה יועברו למנכל"ית המועצה לטיפול.
 • בתוך שבוע מיום קבלת התלונה יתקיים בירור אצל מנכל"ית המועצה בנוכחות המתלונן/ת, הממונה וה"מטריד לכאורה".


מנכל"ית המועצה בשיתוף ראש המועצה יחליטו על אחת מהאפשרויות שלהלן:

 1. הרחקת ה"מטריד לכאורה" מהמתלונן/ת במידה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה.
 2. נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה.
 3. פתיחה בתהליכים משמעתיים בהתאם להוראות המשמעת החלות במועצה.

ה"ממונה" תעדכן את המתלונן/ת ותעקוב אחר התנהלות הטיפול בתלונה עד לסגירתה. 

הקישו לתקנון למניעת הטרדה מינית


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 08/08/2021

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה