ועדות

ועדות המועצה

תפקידן לסייע בניהול שוטף של המועצה

שם הועדה תפקידיה חברים
ועדת ביקורת לבקר את פעולות המועצה, את הדו"חות הכספיים, התייחסות לליקויי מבקר משרד הפנים בביקורתו השנתית.  עו"ד עלי דבסאן , יואב מויאל, אבי שדה, אוסי וינטר
ועדת מכרזים לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה הראויה שגיא קליין יו"ר,  מור זילברשטיין, יואב מויאל וברוך אושרוביץ.
ועדת תמיכות במוסדות ציבור   יו"ר מור זילברשטיין, עו"ד רועי פטריק, פיטר רבין, יואב מויאל
ועדת הנחות וסיוע מוסמכת לתת הנחה לנזקקים במקרים ובשיעורים הקבועים בחוק עינב דורי יו"ר,  עו"ס דורית לוביש,עו"ד רועי פטריק, פיטר רבין ויואב מויאל.
ועדת איכות הסביבה לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה, לקבוע את יעדי המועצה בנושאי איכות הסביבה אורן קורין יו"ר, מור זילברשטיין, רועי גלילי, פיטר רבין, נציגי איכות הסביבה בישובים, נציג משרד איכות הסביבה.
הנהלת איכות הסביבה   אורן קורין יו"ר, חמי ברקן, עדי ולרשטיין, רפי גלעדי.
שולחן חינוך קידום נושאי החינוך, מתן תמיכה ארגונית, סיוע בהכנת תוכנית אב לחינוך, מתן מענה מיטבי לצרכי הקהילה אלעזר פויכטונגר יו"ר, מנהלי תחומים בחינוך ונציגי ישובים.
ועדה חקלאית לטפל בעניינים החקלאיים של האזור ולייצג את החקלאים מול גורמי חוץ יו"ר אורן קורין,  שגיא קליין,אשר לביא, איתן ליפשיץ, יובל ברזילאי, עידו שחם - עין יהב, עומר עדין -חצבה, אלברט שונר -צופר, ישראל זר -פארן, אסף בוקס -עידן.
ועדת רישוי עסקים לדון בנושאי רישוי עסקים כולל מקרים חריגים מור זילברשטיין יו"ר, מאיר צור, יואב מויאל, מגי יועץ, כרמל גמליאל, דניס אסולין.
ועדת רכב תפקידה לקבוע את מדיניות הרכב של המועצה מור זילברשטיין יו"ר,  קצין בטיחות בתעבורה.
ועדת הסעות לפקח על הסעות התלמידים הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט המנהלי ולהחליט בנושאים הקשורים אליהן אורי לב יו"ר,מור זילברשטיין, מנהלות ביה"ס, אלעזר פויכטונגר, נציגי הישובים  
ועדת בטחון לדון בנושאי בטחון והערכות למצבי חירום. אורי לב יו"ר, רבש"צים של הישובים, קצין הגמ"ר, משק ערבה - צ'ארלי ביטון, יואב מויאל.
ועדת תיירות לדון בנושאי פיתוח התיירות בערבה

יו"ר מרב עמית.
נציגי הישובים: הדס מוצ'ניק (עידן), הילה אלבז (חצבה), אלון גולדשטיין (עין יהב), יריב איתני (צופר), דורון בנציוני (צוקים), שרדהה (צוקים), רותם רטנר (פארן), יונתן נריסנה (ויידור), דורית אביהר (ביס"ש חצבה).

ועדת מל"ח להכין את האזור ולהפעילו בשעת חירום. מאיר צור יו"ר, אורי לב, מור זילברשטיין, דורית פאינאס, משה בלוי, גיל סלוין, אורן קורין, רפי אמסלם, כרמל הר,  איילת ביגר, נעמי בקר, עירית שחר, אוסי ניר, אלעזר פויכטונגר. 
ועדת בריאות  

יו"ר : עירית שחר (רווה). מור זילברשטיין, נעמי בקר. נציגת מליאה: ארבל בן (צופר).
נציגי הישובים: יעל בוקס (עידן), ענבל לב ויעל קרנדל (עין-יהב), שרון דרשר (צופר) ,אוסי וינטר (צוקים), איב עוזר ומוניק הראל (חצבה), פנינה אושרוביץ וליזט שוחמי (ספיר), תאיר מורגן (פארן), מרכזי משקים/ישובים.

ועדת תכנונים  לדון בתוכניות ולגבש מדיניות. יו"ר מאיר צור, שגיא קליין, מור זילברשטיין, כרמל הר, נעמי בקר.
ועדת ערר לדון בהשגות של חיובי ארנונה על שומת ארנונה שנקבעה להם, במידה ומנהל הארנונה דחה את בקשתם עו"ד אורית שלכט יו"ר, גדעון הירש, מוטי ארנון.
ועדת גיל שלישי  

יו"ר עירית שחר, דורית פאינאס, מור זילברשטיין נציגי עין-יהב: רחל לב, אמנון בר-לבן, לאה ניר, עפרה שפר ואהרון אייזקסון; נציגי חצבה: עיקי עדין, אתי קוניוק, רפי סמץ, אילן יצחק וחנן אורן; נציגי ספיר: ברוך אושרוביץ, אורנה אוקו, אורי מילוא, מגי כהן ונירה אבוקסיס; נציגי צופר: דורית ליבני, דינה לוי, דבי רבינס וצביה פרידמן וציפי אליאס; נציגי פארן: אורה ברקן, נירית אורן, ענת גולומב ושריק ויקינסקי.

ועדת פיטורים   יו"ר מור זילברשטיין, עינב דורי,  פיטר רבין, מגי יועץ
ועדה לקליטת עליה   יו"ר מור זילברשטיין, מאיר צור, רועי גלילי, מגי יועץ
ועדת השקעות   יו"ר מור זילברשטיין, מאיר צור, רועי גלילי, מגי יועץ
ועדה למאבק בנגע סמים מסוכנים   יו"ר נועה טל שיר, יו"ר ועד הורים יסודי ותיכון, דורית פאינאס, ציפי אמבר, אורי לב.
ועדת רכש ובלאי    יו"ר עינב דורי, אילנית אפשטיין
ועדה למיגור אלימות    יו"ר נועה טל שיר, יו"ר ועד הורים יסודי ותיכון, דורית פאינאס, ציפי אמבר, אורי לב.
ועדת כח אדם   יו"ר מור זילברשטיין, עינב דורי, פיטר רבין, שגיא קליין

 

לדף הועדה המקומית

לדף הועדה החקלאית


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 21/06/2021

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה