בי"ס יסודי

ביה"ס היסודי שיטים

כתובת: ספיר
מנהל: רז לחוביצר
כיתות: א-ו
מספר תלמידים: 430

תכניות העשרה:

תכניות ההעשרה נבנו במשותף עם ועדי ההורים, מתוך רצון להעשיר את ידע התלמידים ולסייע במיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחת ואחד מהם. התכניות ממומנות באמצעות גביית סל תלמיד עבור תכנית לימודית נוספת ורכישת שירותים מרצון, ע"פ הסכומים המותרים לגבייה. המועצה משקיעה תקציבים גדולים על מנת שניתן יהיה לבצע את המתוכנן במלואו. התכנית מופעלת על ידי מתנ"ס ערבה. 

טבלת תכני העשרה לפי שכבת גיל

שכבת גיל תכנית העשרה
א לשיר בעוז
ב לשיר בעוז, אנגלית
ג לשיר בעוז, אנגלית, רכבת מוסיקה (לימוד נגינה על אחד מהכלים הבאים: אורגנית, דרבוקה, גיטרה, מלודיקה, חלילית), או תאטרון.
ד רכבת מוסיקה (לימוד נגינה על אחד מהכלים הבאים: אורגנית, דרבוקה, גיטרה, מלודיקה, חלילית), או תאטרון. משחקי חשיבה / אומנות.
ה משחקי חשיבה / רובוטיקה  / אומנות / תאטרון / גן בוסתן.
ו משחקי חשיבה / רובוטיקה  / אומנות / תאטרון / תנועה.

תכניות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ולקויות למידה:

גם השנה תשתלבנה בביה"ס סייעות – תומכות למידה בכיתות הזקוקות לכך. הסיעות תאפשרנה עבודה בקבוצות קטנות לפי צורכי הכיתה.

מרכז צעדים משמש כמרכז להוראה מתקנת. תלמידים הזכאים לשעות שילוב לומדים בו באופן פרטני או בקבוצות קטנות, באמצעות מורות לחינוך מיוחד.

תכנית העצמה בשיתוף פרויקט "מצילה" מאפשרת בניית תכנית לימודים אישית לתלמידים הזקוקים לכך. התכנית מתמקדת בליווי והעצמה רגשיים באמצעות: טיפול בעזרת בע"ח, אילוף כלבים, משחקי חשיבה, מוסיקה, ג'ודו, טבעתרפיה, אומנות, חונכות אישית ועוד.

                                                                                             

מסלול ולדורף (אנתרופוסופי):

בביה"ס פועל מסלול לימודים בגישה האנתרופוסופית כחלק בלתי נפרד מביה"ס. כניסת המסלול אל תוך ביה"ס מייצגת את התפיסה החינוכית של בית הספר המבוססת על סובלנות, רב תרבותיות, כבוד הדדי ומתן מענה לצרכים ולרצונות הטרוגניים של ההורים בערבה. למסלול חופש פדגוגי לתכנן את תכניות הלימוד בהתאם לגישה החינוכית, שאושרה על ידי משרד החינוך, ומתקיימת בבתי ספר ממלכתיים אנתרופוסופיים במקומות אחרים בארץ. איתור המורים למסלול נעשה באמצעות שותפות ועבודה משותפת עם עמותת "בית חינוך במדבר" שיזמה והקימה את המסלול.
ועדת היגוי משותפת בראשות מנהלת ביה"ס, בה חברים מורים מהמסלול הרגיל ומורים ממסלול ולדורף, מתכננת את שיתופי הפעולה ונקודות המפגש בין המסלולים. ועדת בקרה בראשות מנהלת מח' החינוך, בה חברים מורים והורים, בוחנת את התהליך וממליצה כיצד להמשיך לקדם אותו.


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!